Overdracht administratie

Uitvaartstichting Hilversum heeft een crematorium en begraafplaats op Zuiderhof en beheert tevens de begraafplaatsen Noorderbegraafplaats en Bosdrift. De gemeente heeft de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen en het crematorium ondergebracht bij Uitvaartstichting Hilversum. De Uitvaartstichting zorgt voor een efficiënte en effectieve exploitatie. Ze heeft als belangrijkste doelstelling om het unieke, monumentale karakter van de Hilversumse begraafplaatsen en het crematorium te behouden en de nadruk te leggen op kwaliteit, rust en service. De gemeente is de eigenaar.

Registratieformulier controleren en retourneren
Met de oprichting van de Uitvaartstichting zijn drie gemeentelijke administratiesystemen samengevoegd tot één systeem. Uit deze samenvoeging is naar voren gekomen dat voor 1 graf soms meerdere personen als rechthebbende staan geregistreerd. Dat mag van de wet niet. Er kan maar 1 persoon rechthebbende zijn voor een graf. Hij of zij is het aanspreekpunt voor alles wat met het graf te maken heeft. U is gevraagd om een formulier in te vullen om te retourneren.

Navolgend staan veelvoorkomende vragen:

Het kan zijn dat u als nabestaande bij meerdere graven staat geregistreerd. Voor ieder graf dient een nabestaande geregistreerd te zijn en dus is er per graf een brief verzonden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de overdracht naar de Uitvaartstichting en hiermee ook voor de juistheid en volledigheid van de administratie. Om u te informeren over deze overdracht en de administratie compleet te maken stuurt de gemeente u deze brief. Vandaar dat u met vragen over deze brief en het formulier met de gemeente contact op moet nemen via telefoonnummer 14035 of een email sturen aan publiekszaken@hilversum.nl.

Door de gemeente Hilversum zijn door verschillende afdelingen wijzigingen in systemen ingevoerd. Met de samenvoeging van de systemen zijn wijzigingen verloren gegaan of niet goed overgenomen. Onze excuses dat u nogmaals wijzigingen door moet geven.

Als u vragen heeft over uw graf op de gemeentelijke begraafplaatsen dan kunt u contact opnemen op werkdagen tussen 9.00u en 16.00u met de Uitvaartstichting via telefoonnummer 035-6210960. U kunt ook een email met uw vraag sturen aan info@uitvaartstichtinghilversum.nl.

U kunt het graf opzeggen door het invullen van een afstandsverklaring. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Uitvaartstichting: Formulieren

Voor verlenging van grafrechten wordt u een half jaar voor de einddatum aangeschreven door de Uitvaartstichting.
Per graf kan er maar 1 nabestaande geregistreerd worden die wordt aangeschreven door de Uitvaartstichting met betrekking tot bijvoorbeeld de grafrechten.
De gegevens van de graven in het systeem zijn deels afkomstig uit de oude administratie van de graven, hierin waren niet altijd alle gegevens ingevuld. Helaas is het nog niet gelukt om deze gegevens compleet te krijgen in onze huidige administratie.

De tarieven voor de begraafplaatsen en het crematorium kunt u vinden op de website van de Uitvaartstichting: Tarieven

De Uitvaartstichting kan de tarieven niet zomaar verhogen, deze dienen altijd eerst door de gemeente goedgekeurd te worden waarna deze worden gepubliceerd door de Uitvaartstichting.

Heeft u vragen?

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen. U kunt ook via e-mail of via ons contactformulier reageren.

Wij zijn 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Kantoortijden 8.30 – 16.30 uur.

Bel 035 621 09 60
Contactformulier

Crematorium Hilversum

Begraafplaats Zuiderhof

Begraafplaats Bosdrift

Noorderbegraafplaats

Koffiekamer De Einder