Algemene voorwaarden

Algemeen
Uitvaartstichting Hilversum tracht de informatie op de website zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Uitvaartstichting Hilversum is niet aansprakelijk voor schade –of vermeende schade- door gebruik van de website van de Uitvaartstichting Hilversum en de informatie die zij aanbiedt op de website. Ook is Uitvaartstichting Hilversum niet aansprakelijk voor het niet kunnen gebruiken van haar website.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitvaartstichting Hilversum mogen er geen teksten of afbeeldingen van deze website worden overgenomen. De auteursrechten van alle teksten en databankrechten van alle afbeeldingen op deze site berusten bij Uitvaartstichting Hilversum.

Online beveiliging
Uitvaartstichting Hilversum heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die gebruik maken van de gegevens die u ons stuurt via het intakeformulier en contactformulier  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Uitvaartstichting Hilversum behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie te allen tijde wijzigen zonder hierover nader te informeren. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de informatie die u eerder aangereikt werd is aangepast.

Heeft u vragen?

Voor vragen over onze dienstverlening kunt u rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen. U kunt ook via e-mail of via ons contactformulier reageren.

Wij zijn 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Kantoortijden 8.30 – 16.30 uur.

Bel 035 621 09 60
Contactformulier