Administratie

Overdracht administratie

Uitvaartstichting Hilversum heeft een crematorium en begraafplaats op Zuiderhof en beheert tevens de begraafplaatsen Noorderbegraafplaats en Bosdrift. De gemeente heeft de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen en het crematorium ondergebracht bij Uitvaartstichting Hilversum. De Uitvaartstichting zorgt voor een efficiënte en effectieve exploitatie. Ze heeft als belangrijkste doelstelling om het unieke, monumentale karakter van de Hilversumse begraafplaatsen en het crematorium te behouden en de nadruk te leggen op kwaliteit, rust en service. De gemeente is de eigenaar.

Registratieformulier controleren en retourneren
Met de oprichting van de Uitvaartstichting zijn drie gemeentelijke administratiesystemen samengevoegd tot één systeem. Uit deze samenvoeging is naar voren gekomen dat voor 1 graf soms meerdere personen als rechthebbende staan geregistreerd. Dat mag van de wet niet. Er kan maar 1 persoon rechthebbende zijn voor een graf. Hij of zij is het aanspreekpunt voor alles wat met het graf te maken heeft. U is gevraagd om een formulier in te vullen om te retourneren.

Navolgend staan veelvoorkomende vragen:

Waarom krijg ik meerdere brieven waar ik op moet reageren?

Het kan zijn dat u als nabestaande bij meerdere graven staat geregistreerd. Voor ieder graf dient een nabestaande geregistreerd te zijn en dus is er per graf een brief verzonden.

Waarom moet ik met vragen over het formulier en deze brief wel naar de gemeente bellen? En voor alle andere zaken niet?

De gemeente is verantwoordelijk voor de overdracht naar de Uitvaartstichting en hiermee ook voor de juistheid en volledigheid van de administratie. Om u te informeren over deze overdracht en de administratie compleet te maken stuurt de gemeente u deze brief. Vandaar dat u met vragen over deze brief en het formulier met de gemeente contact op moet nemen via telefoonnummer 14035 of een email sturen aan publiekszaken@hilversum.nl.

Ik heb in het verleden al wijzigingen doorgegeven waarom zijn deze niet of niet goed verwerkt?

Door de gemeente Hilversum zijn door verschillende afdelingen wijzigingen in systemen ingevoerd. Met de samenvoeging van de systemen zijn wijzigingen verloren gegaan of niet goed overgenomen. Onze excuses dat u nogmaals wijzigingen door moet geven.

Als ik vragen heb over mijn graf waar moet ik dan zijn?

Als u vragen heeft over uw graf op de gemeentelijke begraafplaatsen dan kunt u contact opnemen op werkdagen tussen 9.00u en 16.00u met de Uitvaartstichting via telefoonnummer 035-6210960. U kunt ook een email met uw vraag sturen aan info@uitvaartstichtinghilversum.nl

Ik wil het graf opzeggen, hoe kan ik dit doen?

U kunt het graf opzeggen door het invullen van een afstandsverklaring. Dit formulier kunt u vinden op de website van de Uitvaartstichting: www.uitvaartstichtinghilversum.nl/praktische-informatie/formulieren

De grafrechten zijn bijna verlopen, wanneer word ik hierover aangeschreven?

Voor verlenging van grafrechten wordt u een half jaar voor de einddatum aangeschreven door de Uitvaartstichting.

Ik heb niet alleen een graf op de gemeentelijke begraafplaats (Zuiderhof, Noorderbegraafplaats, Bosdrift) maar ook nog op een andere begraafplaats (St Barbara, Joodse begraafplaats). Vallen deze nu ook onder de Uitvaartstichting?

Deze graven vallen nu niet onder de Uitvaartstichting. De Uitvaartstichting is alleen verantwoordelijk voor de gemeentelijke begraafplaatsen.

Mijn broer/zus en ik hebben geen contact meer/verschillen van mening over het graf, kunnen we toch allebei geregistreerd worden?

Per graf kan er maar 1 nabestaande geregistreerd worden die wordt aangeschreven door de Uitvaartstichting met betrekking tot bijvoorbeeld de grafrechten.

Niet alle gegevens van de overledene in het graf zijn ingevuld, hoe kan dit?

De gegevens van de graven in het systeem zijn deels afkomstig uit de oude administratie van de graven, hierin waren niet altijd alle gegevens ingevuld. Helaas is het nog niet gelukt om deze gegevens compleet te krijgen in onze huidige administratie.

Waar kan ik de tarieven van de begraafplaatsen en het crematorium vinden?

De tarieven voor de begraafplaatsen en het crematorium kunt u vinden op de website van de Uitvaartstichting: www.uitvaartstichtinghilversum.nl/praktische-informatie/tarieven

Kan de Uitvaartstichting zomaar de tarieven verhogen?

De Uitvaartstichting kan de tarieven niet zomaar verhogen, deze dienen altijd eerst door de gemeente goedgekeurd te worden waarna deze worden gepubliceerd door de Uitvaartstichting.