Noorderbegraafplaats

Noorderbegraafplaats

De Noorderbegraafplaats is een statige locatie met een duidelijke opzet: monumentale lanen met bomenrijen leiden vanaf het open centrale veld naar de verschillende delen. Sfeerbepalend zijn de bomenlanen bij de ingangen naar de grafvelden en de aula bij de entree. Aan de rechterkant van de entree ligt de Berlagevijver.

Bij aanleg in 1929 lag de begraafplaats nog buiten de bebouwde kom van Hilversum, midden op de heide. Het ontwerp van architect W.M. Dudok is strak en ordelijk en geeft een plechtig en monumentaal beeld wanneer bloemen en planten in bloei staan. De grafvelden zijn grotendeels in kleine eenheden georganiseerd en worden omlijst door een haag en opgaande beplanting.

Dudok ontwierp ook het aulagebouw, de voormalige dienstwoning en de fietsenstalling met personeelsruimten. De aula biedt een mooi uitzicht naar het centrale veld van de begraafplaats en is aan de straatzijde gesloten.

Bij de restauratie in 1996-’97 is het voorzieningenniveau aangepast aan de moderne eisen. Het strikte ontwerp van Dudok stelt hoge eisen aan het beheer van de Noorderbegraafplaats: met adequaat beheer wordt het ontwerp met verschillende vertrekken benadrukt.

Katholieke grafvelden

Op de Noorderbegraafplaats is één grafveld als rooms-katholieke begraafplaats ingericht en één als oud-katholieke begraafplaats.

Islamitisch grafveld

Er is ook een gedeelte ingericht voor het begraven van moslims. Hier kan men overeenkomstig de religieuze tradities worden begraven. Er zijn ook kindergraven.

Oorlogsgraven

Zowel op de begraafplaats Bosdrift als op de Noorderbegraafplaats zijn er historische oorlogsgraven.