Nieuws

Nieuws

Geen catering wegens werkzaamheden van 23-25 okt.

Helaas zijn er wederom werkzaamheden aan de condoleanceruimte/koffiekamer die moeten worden uitgevoerd, de buitenzijde van het gebouw is nog niet conform de gestelde eisen tijdens de realisatie van het gebouw. Dit betekent dat op 23, 24 en 25 oktober de condoleanceruimte/koffiekamer niet in gebruik is. We hebben er voor gekozen om de catering niet in de aula tijdens de voorgaande werkzaamheden te laten plaatsvinden, er zijn uitsluitend plechtigheden in de aula en in het crematorium van Zuiderhof. Er zal dus in principe op deze dagen géén mogelijkheid zijn voor catering na plechtigheden.

Wij gaan ervan uit dat dit voorlopig de laatste keer is dat er overlast is door werkzaamheden. Onze excuses voor het ongemak.

Vacature medewerker groen/begraafplaatsen

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een medewerker begraafplaatsen/groen. Voor de vacaturetekst klik hier.

Nieuwe asbussen

Vanaf september 2017 zullen wij gebruik gaan maken van de Cinisafe®, een asbus die hermetisch gesloten kan worden maar ook voor verstrooien gebruikt kan worden. De Cinisafe wordt afgesloten door een etiket waarop de gegevens van de overledene en de crematie staan gedrukt. Het crematiesteentje met het identificatienummer is te vinden in een apart vak onder de deksel.

 

 

 

 

Verbouwing condoleanceruimte

 

Afgelopen periode heeft er een kleine verbouwing plaatsgevonden van de condoleance- ruimte. Door vervanging van de garderobekasten is de ruimte groter geworden en flexibeler in te delen.

Nu ook op Facebook!

De Uitvaartstichting Hilversum heeft sinds kort ook een pagina op Facebook. Op de pagina zullen met name foto’s worden gedeeld van de verschillende locaties. Hiermee willen wij het voor u makkelijker maken om een beeld te krijgen van de locaties. Ook zullen werkzaamheden, evenementen etc. worden gedeeld op de pagina.

www.facebook.com/uitvaartstichtinghilversum.nl