Nieuws

Nieuws

Kunst op de begraafplaats!

Tijdens de Week van de Begraafplaats stelt Uitvaartstichting Hilversum twee van haar locaties beschikbaar voor exposities met als thema TUSSEN KUNST EN KIST van 26 mei t/m 2 juni. Op Zuiderhof zijn op de begraafplaats werken te zien van diverse kunstenaars verbonden aan Art Hilversum. Deze expositie is vrij te bezoeken vanaf zaterdag 26 mei t/m 2 juni. Er zijn werken te zien van: Deodaat Visser, Dick Sierksma, Hanke Wiegand, Arendina Borreman.
In de aula van de Noorderbegraafplaats zullen twee Hilversumse fotoclubs, te weten Fotoclub Perspectief Hilversum en Fotoclub ’t Gooi, hun werk exposeren dat op allerlei manieren met het thema te maken heeft. Van zaterdag 26 mei t/m 2 juni (m.u.v. zondag) Op donderdag 19 april heeft de Uitvaartstichting Hilversum een grote stap zetten in het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstelling. Op die dag worden 5 oude voertuigen vervangen door twee multi-functionele voertuigen die volledig elektrisch zijn.

De Uitvaartstichting gaat voor duurzaam

Sinds juni 2016 is de Uitvaartstichting Hilversum verantwoordelijk voor het beheer van de Hilversumse begraafplaatsen. De stichting heeft duurzaamheid als belangrijk speerpunt geformuleerd. Bij de bouw van het crematorium is door de gemeente Hilversum hiervoor reeds een goede basis gelegd. Met het koppelen van een koude-warmte systeem aan de aanwezige installaties wordt restwarmte hergebruikt. Door de stichting is een begin gemaakt met bijvoorbeeld het vervangen van de verlichting door led-lampen in de aula’s en biologisch afbreekbare asblikken. De aanwezige voertuigen op de begraafplaatsen moesten worden vervangen. Een mooi moment om te kijken naar een duurzaam alternatief voor de benzine en diesel voertuigen. Hierbij zijn we in samenwerking met de Firma Bonenkamp uitgekomen op twee multi-functionele voertuigen die volledig elektrisch zijn van het merk Nimos. Hiermee wordt de CO2-uitstoot op de begraafplaatsen aanzienlijk verminderd.

Asbest en werkzaamheden begraafplaats Bosdrift

Zoals reeds eerder gemeld is er onderzoek op begraafplaats Bosdrift gedaan naar de aanwezigheid van asbest op begraafplaats Bosdrift. De aangetroffen asbest op de paden en in het groen is inmiddels opgeruimd.
Mogelijk is er ook asbest in de bodem aangetroffen. Om dit vast te kunnen stellen zal er bodemonderzoek worden uitgevoerd. Voorafgaand aan dit bodemonderzoek is er een deel van de graven, waar asbest is aangetroffen geruimd.

Het selecteren van de te ruimen graven is met alle zorgvuldigheid gedaan. Zo is nagegaan of er sprake is van grafrechten en/of monumentale status. Uitsluitend graven waar geen grafrechten op rusten en geen monumentale status is toegekend. Het gaat in totaal om 30 graven waarvan de monumenten inmiddels zijn verwijderd en vernietigd.

 Het onderzoek van deze graven vindt plaats vanaf 19 april en zal enkele dagen in beslag nemen.

De begraafplaats zal tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk zijn voor bezoek, als er uitvaarten zijn dan worden de werkzaamheden stilgelegd.