Nieuws

Nieuws

 

Openingstijden kerst en nieuwjaar

In verband met de afsluiting van het jaar en de feestdagen zijn wij de volgende dagen gesloten:

  • 19 december vanaf 15.00 uur.
  • 24, 25 en 26 december
  • 31 december en 1 januari

Nieuw reglement

Met de overgang van de gemeente naar de stichting was het tijd om de geldende regelgeving van de gemeente tegen het licht te houden. Op sommige onderwerpen was de oude regelgeving te beperkend en er ontbrak regelgeving. Tevens wil de stichting meer ruimte geven aan nabestaanden om zich te uiten op een graf en het aantal regels beperken dat van toepassing is. Dit heeft geleid tot o.a. de volgende aanpassingen:

  • Samenvoeging van verordening en aanvullende regels;
  • Taken en verantwoordelijkheden van Stichting Begraafplaatsen en crematorium Hilversum met betrekking tot de exploitatie van begraafplaatsen en crematorium zijn geduid;
  • Regels met betrekking tot het crematorium en de verwerking en bewaring van as zijn opgenomen;
  • Verruiming van een aantal regels zoals openingstijden, mogelijkheden grafbedekking, mogelijkheden voor asbezorging in en op particuliere graven en uitgiftetermijn kindergraven;
  • Verduidelijking van regels voor o.a. schudden van graven;
  • Aanpassing uitgifte particuliere graven van 3 diep naar 2 diep.

Voor het reglement klik hier.

Nieuwe tarieven

Naast het nieuwe reglement zijn in overleg met de gemeente Hilversum ook de nieuwe tarieven voor 2018 vastgesteld. Afgelopen 2 jaar is er geen inflatiecorrectie op de tarieven toegepast. Doel van de zowel de gemeente als de Uitvaartstichting blijft om de inwoners van Hilversum tijd, rust en ruimte te geven voor een persoonlijk afscheid op de monumentale locaties. We zijn gezamenlijk van mening dat aanpassing van de tarieven op dit moment noodzakelijk is om de stichting ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een besluit van het college van B&W op voorstel van de Uitvaartstichting om een inflatiecorrectie van 3% op begraven en een marktconforme tariefverhoging van 7% op cremeren toe te passen. Het tarief voor onderhoud is gelijk gebleven.

Voor de tarievenlijst klik hier.