Bosdrift

Bosdrift

Bosdrift, officieel de nieuwe algemene begraafplaats aan de Bosdrift, is een verstilde begraafplaats, in 1890 aangelegd in landschapsstijl naar het ontwerp van de tuinarchitect L.A. Springer. De graven liggen langs gebogen paden en het beeld wordt bepaald door bloeiende heesters, grote loofbomen en groenblijvende bomen. De aula en het hekwerk zijn in 1899 ontworpen door gemeentearchitect P. Andriessen, die ook tekende voor de uitbreiding in 1912.

Bosdrift wordt extensief beheerd, dat wil zeggen dat er geen sprake is van hoogfrequent onderhoud, maar de natuurlijke rijkdom van de begraafplaats wordt bevorderd en ecologische waarden ontstaan. De monumenten van Belgisch hardsteen staan tussen lelietjes-van-dalen en worden overgroeid door (korst)mossen.

Oorlogsgraven

Zowel op de begraafplaats Bosdrift als op de Noorderbegraafplaats zijn historische oorlogsgraven te vinden.