Begraven

Begraven

Op de Hilversumse begraafplaatsen, Zuiderhof, Bosdrift en Noorderbegraafplaats, kunt u kiezen uit verschillende soorten graven:

  • Algemeen graf;
  • Particulier graf;
  • Kindergraf;
  • Keldergraf;
  • Bovengronds graf.

Verder zijn er nog twee katholieke grafvelden en een islamitisch grafveld aanwezig op de Noorderbegraafplaats, elk met hun eigen mogelijkheden.

Algemeen graf

Een algemeen graf is mogelijk op de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof. Dit wordt eenmalig uitgegeven voor een periode van tien jaar, zonder mogelijkheid van verlenging. In een algemeen graf worden drie personen op volgorde van overlijden begraven tussen wie geen familierelatie hoeft te bestaan. Als nabestaande heeft u geen zeggenschap over wie er bij uw naaste wordt begraven. De mogelijkheden voor het plaatsen van gedenktekens zijn beperkt.

Na tien jaar wordt het algemene graf geruimd. Het is dan altijd mogelijk om tegen betaling de stoffelijke resten van uw dierbare te laten herbegraven in een particulier graf of deze te laten cremeren.

Particulier graf

Een particulier graf (vroeger ‘familiegraf’ of ‘eigen graf’) is mogelijk op Bosdrift, de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof. Het biedt ruimte aan meerdere overledenen en wordt voor minimaal 10 jaar gehuurd. In een eigen graf kunt u ook urnen laten bijzetten. Het graf komt op naam van één rechthebbende. Die beslist over zaken als wie er in het graf bijgezet wordt, begraven blijft, welke grafbedekking er komt, of grafrechten verlengd worden en dergelijke.

De eerste huurtermijn voor een eigen graf is tien of twintig jaar, met recht van verlenging. Het is mogelijk een specifieke plaats voor het eigen graf uit te kiezen. Bovendien is er de mogelijkheid om een gedenkteken of monument te plaatsen.

Kindergraf

Op de Noorderbegraafplaats en op Zuiderhof is er een speciaal veld voor kindergraven. Een kindergraf biedt plaats aan één kind van maximaal 12 jaar oud. Kindergraven worden uitgegeven voor een periode van tien jaar, met mogelijkheid van verlenging.

Keldergraf

Het keldergraf is een particulier graf en mogelijk op Bosdrift, de Noorderbegraafplaats en Zuiderhof. Een keldergraf is ondergronds maar anders van opzet dan een zogenoemd traditioneel zandgraf. De kelder dient apart aangekocht te worden. Het graf komt op naam van één rechthebbende, die beslist over alle belangrijke zaken.

Bovengronds graf

Voor het relatief nieuwe bovengrondse keldergraf worden ook vele andere benamingen gebruikt: galerijgraf, grafnis, muurgraf of wandgraf. Een bovengronds graf is op aanvraag mogelijk op Zuiderhof. Dit biedt ruimte aan één overledene. Het graf komt op naam van één rechthebbende. Die beslist over de grafbedekking, verlenging van de grafrechten en dergelijke. De bovengrondse grafnis wordt aangekocht. Daarnaast worden voor twintig jaar de grafrechten verhuurd, met optie van verlenging.